Zidni elementi

Zidni elementi se rade u modularnim dimenzijama 120x260 i 60x260 cm.

Elementi se rade u radionici prema glavnom projektu i isporučuju na gradilište. Elementi mogu biti spoljni i unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta.Konstrukcija elementa je drveni ram d=100 mm,koji se radi od zdrave čamove građe.Vertikale(međustubovi) u panelu se postavljaju na 40 cm.

Svi elementi se rade sa obostranim oblogama od OSB ploče d=11 mm. Između obloga odnosno u drveni ram se postavlja mineralna vuna koja služi kao toplotna i zvučna izolacija. Kod spoljnih elemenata se ugrađuje mineralna vuna d= 100mm a kod unutrašnjih d= 80 mm.

Vezivanje obloga od OSB ploče za ram se vrši vijcima 5x50 ili ekserima E31/70 sa nazubljenim ili uvijenim telom. Montaža zidnih elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću temeljača dim=100/140mm, venčanica dim=100/42mm i drvenih lajsni koje se ubacuju u predhodno urađene žljebove.Temeljače se predhodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove.

Posle motaže objekta, vrši se oblaganje spoljašnjih zidova izoterm oblogom d=100 mm ili d=200mm, a unutrašnji zidovi se oblažu gips-karton pločama d=9,5 mm. Elementi za sanitarne prostorije se oblažu vodootpornim gips-karton pločama d=12,5 mm. Prilikom izrade elemenata se vrši ugrađivanje plastičnih gibljivih creva i kutija za razvodne instalacije.

Ispunjač i traka za obradu spojeva isporučuju se uz finalne unutrašnje obloge. Spajanje i montaža elemenata vrši se pomoću drvenih temeljača, venčanica i lajsni koje se ubacuju u prethodno urađene žlebove.

U zidne elemente se ugrađuju plastična savitljiva creva i kutija za razvode elektroinstalacije.

Dimenzije i sastav montažnih zidova:

Spoljni zid STANDARD
  Spoljni zid STANDARD  
  Ukupna debljina zida 240mm
Energetska klasa A
1. Završni sloj fasade 5mm
2. Lepak i mrežica 5mm
3. Ekspandirani polistiren (stiropor) 100mm
4. OSB ploča 11mm
5. Drveni ram 100mm
6. Mineralna vuna 100mm
7. PVC folija 95g/m2 0.20mm
8. OSB ploča 11mm
9. Gips-kartonska ploča (vodotporna gips-kartonska ploča) 9.50mm (12,5mm)

 


Ili možete odabrati pojačanu termoizolaciju spoljnog zida:


Spoljni zid STANDARD +
  Spoljni zid STANDARD +  
  Ukupna debljina zida 340mm
Energetska klasa A+
1. Završni sloj fasade 5mm
2. Lepak i mrežica 5mm
3. Ekspandirani polistiren (stiropor) 200mm
4. OSB ploča 11mm
5. Drveni ram 100mm
6. Mineralna vuna 100mm
7. PVC folija 95g/m2 0.20mm
8. OSB ploča 11mm
9. Gips-kartonska ploča (vodotporna gips-kartonska ploča) 9.50mm (12,5mm)

 


Unutarnji zid
  Unutarnji zid  
  Ukupna debljina zida 120mm
1. Gips-karton ploča 9.50mm
2. OSB ploča 11mm
3. Drveni ram 80mm
4. Mineralna vuna 80mm
5. OSB ploča 11mm
6. Gips-kartonska ploča (vlagootporna gips-kartonska ploča) 9.50mm

 


  Plafon  
1. Gips-karton ploča 12.5mm
2. Drvena podkonstrukcija prema statičkom proračunu
3. PVC folija 95g/m2 0.15mm
4. Donji nosač rešetkastog krovnog nosača Prema statičkom proračunu
5. Mineralna vuna 150mm

 


Stolarija

Stolarija se radi od petokomornog PVC profila. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorija u sklopu koji se ugrađuju. Konstrukcija prozora i vrata je izvedena tako da su ugrađeni u zidne elemente prilikom izrade istih u radionici, ili na terenu nakon, montaže elemenata.

Prozori i balkonska vrata su jednostruki,jednodelni i ekranski sa otvaranjem oko vertikalne i horizontalne osovine pomoću rubnih zatvarača dim.100/140 cm i 80/220 izuzev prozora 60/60 cm koja se otvaraju pomoću okretno nagibnog okova. Stolarija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom punjenim argonom 4+12+4 mm. Sa spoljšnje strane postaviti solbanke od pocinkovanog lima u boji stolarije. Ulazna vrata su dim. 95/225 cm jednokrilna poluzastakljena,bez nasvetla,sa podelom u kombinaciji tablica izrađena takođe od PVC profila, opremljena sigurnosnom bravom.Unutrašnja vrata su duplošperovana dim.90/205,80/205 i 70/205 cm. Mogu biti i u kraft-master izvedbi.

Ulazna vrata su obezbeđena siguronosnom bravom sa uloškom,a ostala vrata običnim bravama.


Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača. Krovni nosači se izrađuju u sistemu rešetke sa dvodelnim pojasevima i jednodelnim ili trodelnim štapovima ispune, kod koga su veze ostvarene ekserima u zoni pojaseva. Krovni nosači se rade u radionici od prosušene zdrave čamove građe I/II klase u svemu prema statičkom priračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom ostojanju (120 cm) i ankerišu pomoću metalnih "U" profila.

Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, i vertikalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprečnih letvi 30/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom.

Kalkanski delovi se opšivaju OSB pločom d= 15mm, koja je pričvršćena na roštilj od drvenih elemenata.Venci krova se opšivaju rendisanom daskom. Strehe ispod krovnih nosača se opšivaju proflisanom daskom ili se rade usistemu »demit« fasade preko OSB ploča.

Sve veze krovne konstrukcije se izvode odgovarajućim ekserima.


Ostali radovi

Svi stubovi i podvlake se rade od kvalitetne rendisane čamove građe u svemu prema projektu.

Zastaklivanje

Zastakljivanje fasadne stolarije se vrši dvostrukim termoizolacionim staklom d= 4+12+4 mm.

Limarija

Na objektu se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od poncikovanog plastificiranog lima u boji prema RAL karti d=0.55mm. Vetarlajsne, solbanci i opšivanje dimnjaka se također radi od pocinkovanog plastificiranog lima u boji d= 0,55 mm.


Unutrašnja obrada

Plafoni se boje belom disperzivnom bojom. Obrada unutrašnih zidova se vrši: disperzivnim bojama.

Sobna vrata se boje sadolinom.

Obrada svi unutrašnjih površina se obavlja u dva premaza sa obavljanjem potrebnih predradnji,gipsovanje ili gitovanje eventualnih neravnina na površinama koje se obrađuju.

Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projektant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište.

Zidovi sanitarnih prostorija oblažu se keramičkim pločicama do plafona, a u kuhinji do visine 160cm, a iznad boje belom disperzivnom bojom.

Spoljna obrada

Obrada spoljnih površina od izoterma se vrši plastičnom zaribanom fasadom na bazi akrilata. Sve spoljne površine od drveta se boje sadolinom u dva premaza.

Fasadna stolarija se boji sadolinom.

Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projektant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište.


Copyright © 2024, Montažne kuće Breza DS. Developed by Animat studio.